Anh Dr.Sound

Đúng với cái tên của Anh Sound, vai trò của anh trong vũ trụ này chính là người tạo ra âm thanh (Beat Maker) cụ thể hơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nhạc đơn giản thông qua các yếu tố cơ bản về nhịp, nốt, âm thanh, …

63f9d200c5d74823946891
PIANO - Cách đặt ngón trên Piano - Anh Dr.Sound

Đây là Series hướng dẫn cho các bạn cách làm nhạc đơn giản thông qua các yếu tố cơ bản về nhịp, nốt, âm thanh, … Kèm theo đó là vũ khí “Xylophone” - nhạc cụ nhỏ...

Anh Dr.Sound

Đúng với cái tên của Anh Sound, vai trò của anh trong vũ trụ này chính là người tạo ra âm thanh (Beat Maker) cụ thể hơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nhạc đơn giản thông qua các yếu tố cơ bản về nhịp, nốt, âm thanh, …

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Shop
Wishlist
0 items Cart
My account