Anh Pool Ukulele

63fcb5c497784439921071
UKULELE - Gợi ý mẫu đệm hát - Anh Pool Ukulele

Từ những hợp âm cơ bản Anh Pool đã hướng dẫn thì “Gợi ý mẫu đệm hát” sẽ là nội dung tiếp theo trong Series này.

Anh Pool Ukulele

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

GẦN ĐÂY

63975b1099771510054671
UKULELE - Hướng dẫn hợp âm Jingle Bells - Anh Pool Ukulele

Video hướng dẫn online bộ môn Ukulele với nội dung bao gồm các thao tác từ cơ bản đến nâng cao phù hợp...

63975b5e0bb71689462452
UKULELE - Hợp âm G7 (Sol 7) - Anh Pool Ukulele

Video hướng dẫn online bộ môn Ukulele với nội dung bao gồm các thao tác từ cơ bản đến nâng cao phù hợp...

63975acd0e623869852189
UKULELE - Kết hợp các hợp âm C - C7 - F - Anh Pool Ukulele

Video hướng dẫn online bộ môn Ukulele với nội dung bao gồm các thao tác từ cơ bản đến nâng cao phù hợp...

63975ba29b364786820518
UKULELE - Hợp âm F (Fa trưởng) - Anh Pool Ukulele

Video hướng dẫn online bộ môn Ukulele với nội dung bao gồm các thao tác từ cơ bản đến nâng cao phù hợp...

63975c31e2b07311972150
UKULELE - Hợp âm C7 (Đô 7) - Anh Pool Ukulele

Video hướng dẫn online bộ môn Ukulele với nội dung bao gồm các thao tác từ cơ bản đến nâng cao phù hợp...

63975cceec0b8611332889
UKULELE - Hợp âm C (Đô trưởng) - Anh Pool Ukulele

Video hướng dẫn online bộ môn Ukulele với nội dung bao gồm các thao tác từ cơ bản đến nâng cao phù hợp...

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Shop
Wishlist
0 items Cart
My account